FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Säkerhet

I din korrespondens ber vi dig ange så detaljerat som möjligt var någonstans på denna Sajt eller vart du annorledes lämnat dina personuppgifter. Du kan förvänta dig ett svar inom 24 timmar. För uppgifter som lämnats i samband med Produkter och Tjänster, kan du även följa de instruktioner som inkluderats i eller hänvisats till inom Produkten eller Tjänsten för att få tillgång till eller korrigera uppgifterna.

 

Insamling av personuppgifter

 

Som besökare på denna Sajt kan du utföra många aktiviteter utan att tillhandahålla några personuppgifter. I samband med andra aktiviteter, som t.ex. att använda online eller värd-Produkter och Tjänster, kan Eurodex komma att be dig att lämna vissa personuppgifter genom att fylla i och skicka in ett formulär. Det är helt frivilligt att delta i dessa aktiviteter. Om du emellertid väljer att delta i dessa aktiviteter, kan Eurodex komma att begära att du lämnar personuppgifter såsom ditt för- och efternamn, din postadress (inklusive postnummer), hemvistland, e-postadress, arbetsgivare, befattningstitel och avdelning, telefon och faxnummer och annan personlig information. När du beställer Produkter och Tjänster via Sajten, kan du bli ombedd att uppge ett kreditkortsnummer. Beroende på vilken aktivitet det gäller, kan vissa uppgifter som vi ber dig att lämna vara klassificerade som obligatoriska och andra som frivilliga. Om du inte tillhandahåller obligatoriska uppgifter med hänsyn till en särskild aktivitet, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten. Likaledes om du önskar att radera sådana personuppgifter (i enlighet med den mekanism som anges under "Uppdatering av dina personuppgifter och integritetsönskemål") som anses obligatoriska, kommer du inte längre att kunna delta i någon särskild aktivitet.När du använder Sajten och dess Produkter och Tjänster, kan Eurodex även samla in viss information om din dator för att underlätta och utvärdera din användning av Sajten och dess Produkter och Tjänster. Vi kan exempelvis logga miljövariabler, såsom typ av webbläsare, operativsystem, CPU-hastighet, hänvisnings- eller utträdeswebbsidor, samt din dators Internet Protocol (IP) adress. Eurodex använder även sådan information för att mäta Sajtens trafikmönster samt nyttjandet av Produkter och Tjänster. Vi matchar inte sådan information med någon annan information som Eurodex innehar om vi inte har ditt medgivande.

Genom att använda denna Sajt och dess Produkter och Tjänster, samtycker och vidkänner du att de personuppgifter som samlats in genom Sajten eller i samband med dess Produkter och Tjänster, kan komma att överföras över nationella gränser samt lagras och bearbetas i något av de länder runtom i Skandinavien där Eurodex har kontor, inklusive Sverige. Du samtycker också till att i vissa länder, eller vad beträffar vissa aktiviteter, kan insamling, överföring, lagring och bearbetning av dina personuppgifter utföras av betrodd tredje man. Sådan tredje man har förbundit sig via kontrakt med Eurodex att inte använda dina personuppgifter i eget syfte eller att delge dem till någon tredje part. Ett exempel på när detta kan ske är i samband med inramade sidor i vilka sidornas URL inte är synlig, och där tredje part är värd för dessa sidor för Eurodexs räkning. Till exempel, på inloggningssidan för vissa nyhetsbrev, kan en tredje part leverantör vara värd för sidorna, men sidorna verkar vara Eurodex.se sidor och lyder under Eurodexs Integritetspolicy.

Eurodex har etablerat relationer med flertalet tjänsteleverantörer vars tjänster är tillgängliga för dig från Sajten, från webbsajter som är länkade till Sajten, eller i samband med Produkterna och Tjänsterna. I vanliga fall erbjuder dessa leverantörer tjänster som Eurodex kunder tycker är användbara, till exempel sådana tjänster som kan användas i samband med Produkterna och Tjänsterna. För att kunna använda dessa leverantörers tjänster, kan du behöva delge personuppgifter till leverantörerna. Om inte annat uttryckligen anges i motsats till detta, skall de personuppgifter som du delger när du besöker en leverantörs webbsida lyda under den integritetspolicy som tillkännages på den sajten, och de personuppgifter som du delger när du är på Sajten skall lyda under den här Integritetspolicyn.

För att minska antalet fel i vår databas, verifiera våra användare, förhindra missbruk av vår Sajt och dess Produkter och Tjänster, samt tillhandahålla mer konsekventa och relevanta upplevelser till våra användare, kan vi vid behov komplettera de personuppgifter du delger oss med information från tredjepartskällor. Till exempel, om gällande lagstiftning tillåter det, kan vi komma att komplettera dina Registreringsuppgifter med adressuppgifter från PAR för att bekräfta din information och förebygga fel i vår databas. Om det är tillåtet, kan vi även komma att komplettera de uppgifter du delger oss med demografisk och annan information (såsom ålder eller intresse för fotografering) som lagrats i tredje parts databaser, för att göra det mer troligt att den reklam- och marknadsföringskommunikation vi skickar dig kan vara av intresse.

 

Hur dina personuppgifter används

 

Eurodex samlar in denna information för att registrera, stödja och underlätta ditt deltagande i de aktiviteter du väljer. Om du till exempel beställer eller anmäler dig för Produkter eller Tjänster, används informationen till att registrera din eventuella rätt till teknisk support eller andra eventuella förmåner som kan komma att vara tillgängliga för registrerade användare. Ett annat exempel är om du deltar i en pristävling, då uppgifterna används till att registrera tävlingsbidraget och för att kontakta dig angående tävlingen eller vinster. Dina personuppgifter används även för att spåra kundernas önskemål och underrätta dig om produktuppgraderingar, särskilda erbjudanden, och andra produkter och tjänster från Eurodex och utvald tredje man, såvida du inte har valt att motsätta dig sådana kommunikationer eller ifall sådana kommunikationer är förbjudna enligt lag.

Eurodex kan komma att samla in information beträffande nyttjandet av Produkterna och Tjänsterna och Sajten, såsom antalet nerladdningar, vilka typer av Tjänster som används, hur många användare vi får varje dag, och din dators IP/Internet adress. Denna information samlas in i aggrergerad form, utan att någon användare identifieras individuellt.

Eurodex kan använda denna kollektiva, icke-identifierande statistiska data för att förbättra Sajten och dess Produkter och Tjänster, erbjuda mer relevanta upplevelser till våra kunder samt för statistiska analyser.

Vissa Produkter och Tjänster kan kräva att du använder den nyaste versionen av sådana Produkter och Tjänster eller erbjuds i samband med andra Produkter och Tjänster, som du kanske redan har eller inte har laddat ner än. Produkter och Tjänster kan göra automatiska kontroller för att fastställa om du använder den senaste versionen eller innehar andra Produkter och Tjänster, och därefter informera dig genom e-postmeddelanden, pop-up rutor eller andra mekanismer, om du måste uppgradera för att kunna använda den Produkt eller Tjänst som du begärt. Under detta förlopp kan en IP-adress som identifierar din dator och din Produkt och Tjänst-version skickas till en Webbserver, men system-profil information överförs inte och cookies används inte heller för att lagra information.E-mail: info@eurodex.se